Korzystanie z Kantoru Ocean oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej szczegółów w naszym regulaminie
Akceptuję ×

Koszt oraz czas realizacji przelewów

Kantor „Ocean" nie pobiera żadnych opłat z tytułu korzystania z platformy. Zarówno założenie jak i prowadzenie konta na platformie „Ocean” jest bezpłatne.

Koszt przelewów oraz ich czas realizacji jest zależny od banków

Nie pobieramy żadnych opłat za korzystanie z platformy!

Utworzenie oraz utrzymanie konta na platformie Kantoru Ocean jest całkowicie bezpłatne!

Czas realizacji oraz koszty przelewów w zależności od banków:

Koszty przelewów
Czas realizacji
Banki PLN EUR USD CHF GBP CAD NOK SEK DKK CZK JPY RUB
BGŻ BNP Paribas 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł
15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł
15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł
15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł
15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł
15 zł 15 zł 15 zł 15 zł
15 zł 15 zł 15 zł 15 zł
15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł
15 zł15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł
Pozostałe banki 5 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł

- Przelew bezpłatny.

Przelewy do pozostałych banków:

  • w USD i GBP realizowane są w trybie ekspresowym
  • w CHF, NOK, SEK, DKK, i CZK realizowane są w trybie pilnym
  • w JPY i RUB realizowane są w trybie zwykłym

Wszystkie przelewy walutowe wychodzące z Kantoru Ocean realizowane są standardowo w opcji kosztowej SHA.

W przypadku wystąpienia innych kosztów za przelew waluty (opłaty za bank pośredniczący), koszty te pokrywa klient.

Istnieje możliwość realizacji przelewu w opcji kosztowej OUR dzięki czemu dodatkowe opłaty za banki pośredniczące nie wystąpią.
W tym celu przy wypłacie środków należy zaznaczyć opcję: "Koszt OUR".
Koszt przelewu w opcji kosztowej OUR to 85 zł.

Co to jest system SEPA?

SEPA (ang. Single Euro Payments Area, SEPA) - Jednolity Obszar Płatniczy w Euro - obszar, w ramach którego obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty będą mogły dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w euro na obszarze Europy zarówno transgranicznie, jak i w granicach państw członkowskich, według takich samych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań.

Kraje należące do systemu SEPA:

  • Kraje Unii Europejskiej
  • Norwegia
  • Szwajcaria
  • Islandia
  • Lichtenstein