Album walut obcych

Data ostatniej  aktualizacji: 2019-02-05 źródło: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/album-walut/index.html

Album walut obcych to publikacja zawierająca wizerunki oraz opisy banknotów i monet Unii Gospodarczej i Walutowej oraz dodatkowo następujących państw:

 • Australia
 • Białoruś
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Dania
 • Japonia
 • Kanada
 • Norwegia
 • Republika Czeska
 • Rosja
 • Rumunia
 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Turcja
 • Ukraina
 • Węgry
 • Wielka Brytania

Album składa się z części multimedialnej pozwalającej na łatwe i szybkie poruszanie się po Albumie oraz z części w formacie PDF, przeznaczonej do wydruku.

Prezentowane w Albumie wizerunki banknotów i monet dotyczą znaków pieniężnych powszechnego obiegu, będących prawnym środkiem płatniczym oraz znaków pieniężnych wycofanych lub wycofywanych z obiegu i podlegających nadal wymianie. Album nie zawiera informacji o monetach kolekcjonerskich.

Informacje o znakach pieniężnych zamieszczane są na następujących kartach:

 • strona informacyjna – zawierająca podstawowe informacje o walucie danego państwa wraz z linkami do stron internetowych emitentów oraz krótką instrukcję korzystania z Albumu
 • strona Jednostka pieniężna i jej podział – zawierająca wykaz poszczególnych nominałów banknotów i monet danego państwa, z wyszczególnieniem numeracji odpowiednich stron (w niektórych przypadkach również pozycji),
 • strony z wizerunkami banknotów oznaczone B/1, B/2 itd.,
 • strony z opisami zabezpieczeń banknotów,
 • tabele z opisami banknotów będących prawnym środkiem płatniczym, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie, oznaczone B/p,
 • tabele z opisami banknotów wycofanych lub wycofywanych z obiegu, podlegających wymianie, oznaczone B/w,
 • strony z wizerunkami i opisami monet powszechnego obiegu, oznaczone M/1, M/2 itd.,
 • tabele z opisami monet będących prawnym środkiem płatniczym, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie, oznaczone M/p,
 • tabele z opisami monet wycofanych lub wycofywanych z obiegu, podlegających wymianie, oznaczone M/w.

Symbol A (awers) występujący w tabelach B/p, M/p, B/w, M/w oznacza stronę przednią, symbol R (rewers) oznacza stronę odwrotną banknotu lub monety.

Zaprezentowane w Albumie wizerunki banknotów i monet zamieszczone zostały po uzyskaniu zgody właściwych instytucji emisyjnych i są prezentowane zgodne z zasadami określonymi przez te instytucje.

W Albumie zamieszczone są wizerunki wzorów banknotów, na których znajdują się napisy, znaki lub perforowania oznaczające w różnych językach: WZÓR. Oznaczenia te występują pojedynczo lub w formie wielokrotnie powtórzonej. Banknoty będące w obiegu nie posiadają ww. oznaczeń.

Wizerunki oraz opisy banknotów i monet
Kraj Wersja online Wersja do wydruku
Australia otwórz pobierz
Białoruś otwórz pobierz
Bułgaria otwórz pobierz
Chorwacja otwórz pobierz
Dania otwórz pobierz
Japonia otwórz pobierz
Kanada otwórz pobierz
Norwegia otwórz pobierz
Republika Czeska otwórz pobierz
Rosja otwórz pobierz
Rumunia otwórz pobierz
Stany Zjednoczone Ameryki otwórz pobierz
Szwajcaria otwórz pobierz
Szwecja otwórz pobierz
Turcja otwórz pobierz
Unia Gospodarcza i Walutowa otwórz pobierz
Ukraina otwórz pobierz
Węgry otwórz pobierz
Wielka Brytania otwórz pobierz

Kantor CH "PARK"

UL. ŚW. ROCHA 33 LOK. 39

Pon. - Piąt. 8:00 - 18:00 
Sob. 8:30 - 15:00

(85) 651 73 27
(85) 651 62 10

RYNEK KAWALERYJSKA

UL. KAWALERYJSKA 19/23 PAW. A LOK. 1

Pon. - Piąt. 7:30 - 14:00
Sob. 5:30 - 12:00

698 269 862

 

 

   KANTOR

   AUTOMATYCZNY

UL. PRODUKCYJNA  84

LOK. 22 BIS

Pon. - Sob. 7:00 - 22:00
Niedz. 7:00 - 21:00

698 269 862